ขายเงิน เติมเงิน แลกเงิน PayPal เรทดีที่สุด
รับเงินเข้าธนาคารภายใน 5 นาที


ขั้นตอนการใช้บริการ
1.
ติดต่อเจ้าหน้าผ่าน Line id = @paypal2you
2.
แจ้งยอดที่ต้องการ ส่งหลักฐาน
3.
รับเงินเข้าธนาคาร ภายใน 5 นาทีหลังเจ้าหน้าที่ยืนยัน

อัตราค่าบริการ
น้อยกว่า 1,000 บาท  ค่าธรรมเนียม 6% + ค่าบริการ 40 บาท
มากกว่า 1,000 บาท  ค่าธรรมเนียม 6% + ค่าบริการ 30 บาท

คำนวนยอดเงิน

ยอดเงินที่ต้องการขาย บาท
ค่าธรรมเนียม(6%)
ค่าบริการ
ยอดเงินที่ท่านจะได้รับ


คลิกที่นี่ เพื่อดูใบจดทะเบียนพาณิชย์

 

ตัวอย่างลูกค้า Power By Jonigo Co.,Ltd